Bedah Buku: Mendidik Anak Laki-Laki

   Tarbiah menjadi teras kepada keseluruhan isi buku ini. Tarbiah bermula dirumah dan berlanjutan sehingga terbentuk sebuah masyarakat Islam. Keluarga dan institusi masjid juga berperanan membentuk individu muslim dan keluarga Islam.

   Bagi menyingkap keperluan tarbiah ini, penulisnya membincangkan dengan panjang lebar tentang konsep remaja dari perspektif barat yang telah meresapi pemikiran akademik di barat dan timur serta menjadi perbincangan yang panjang. Salah satu pertanyaannya ialah tentang tempoh akil baligh bagi kanak-kanak yang dianggap fasa kritikal bagi perkembangan seseorang remaja.

    Buku ini mengajak pembaca untuk membuang jauh-jauh teori yang dikemukakan di barat yang tidak bersandarkan ilmu wahyu. Bermula dengan fakta bahawa pemuda yang cukup keperluan jasmani dan rohani akan melewati masa muda dengan aman dan sejahtera tanpa merasai gejolak jiwa. Beliau juga menarik minat pembaca untuk memikirkan bahawa Islam tidak memberi istilah remaja sebaliknya pemuda yang dikaitkan dengan semangat maju dan masa depan yang cerah.

    Penulis juga memberikan perbandingan dua buah masyarakat yang membentuk kehidupan pemuda. Antara masyarakat materialis dan masyarakat kampung yang masih bebas daripada gaya hidup masyarakat kota. Perbandingan ini seterusnya merumuskan bahawa sejauh mana komiten masyarakat terhadap Islam, sejauh itu ia akan memberi jaminan bagi pemuda untuk melewati fasa kehidupannya dengan baik dan selamat.

     Buku ini amat berkesan kepada ibu bapa yang sedang mencari maklumat berkaitan keperluan menjadikan masjid sebagai pusat utama membentuk pergaulan dan sahsiah soleh supaya krisis nilai yang berlaku dalam masyarakat Islam dapat dirawat. Buku ini juga penuh dengan teknik dan petua untuk membentuk akhlak anak-anak lelaki yang dapat menjadi generasi Islam yang kompeten pada masa depan.

“Tidak ada Islam tanpa jemaah, tidak ada jemaah tanpa kekuasaan dan tidak ada kekuasaan tanpa ketaatan.” Umar Al-Khattab
Rujukan ulasan buku di ambil daripada: http://zahirzainudin.blogspot.com/2013/06/mendidik-anak-laki-laki.html

Info lanjut mengenai buku di atas boleh dirujuk melalui link ini:

Recommended Articles

Bagaimanakah artikel ini membantu anda?