SEBAIK-BAIK TELADAN ADALAH DARI RASULULLAH

   Berdasarkan kajiannya terhadap Sirah Nabawiyah dan As-sunnah, penulis mengungkapkan bahawa pendidikan bagi anak bermula dari ketika kedua orang tua menikah. Kemudian hubungan kedua orangtua, kesalehan mereka dan kesepakatan mereka dalam melakukan kebajikan, memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam membentuk sisi psikis dan kecenderungan bagi sang anak.

   Dalam buku ini, penulis mengetengahkan pentingnya pertumbuhan anak di gendongan ibunya, keluarganya dan lingkungannya serta hubungan kekerabatan dengan kedua orang tua dan karib-kerabatnya. Juga tentang pentingnya menjaga nilai-nilai islam dalam masa pertumbuhannya dan membiasakannya untuk selalu berpikir. Penulis juga menekankan tentang pentingnya memakai berbagai media dan alat peraga yang sesuai dengan usia anak. Itu semua beliau simpulkan dari metode pendidikan Islam, hadis-hadis Nabi Shallallâhu ’alayhi wa Sallam dan pernyataan para pakar pendidikan Islam.

 “Setiap keluarga Muslim membutuhkan buku ini untuk diletakkan dalam perpustakaan peribadi dan ditelaah, kemudian seluruh petunjuk kenabian yang terdapat di dalamnya diaplikasikan dalam bentuk amal nyata.”  – Doktor Mahmud ath-Thahhan
(Ketua Jurusan Tafsir dan Hadits, Fakultas Syariah Universitas Kuwait)

Sungguh indah panduan yang Allah ajarkan kepada hamba-hambaNya yang mahu berfikir..

   Sungguh Allah Maha Penyayang meminjamkan kita ilmu mendidik anak-anak yang Allah amanahkan kita untuk menjaganya.

Info lanjut mengenai buku yang dirujuk di atas ialah:

Recommended Articles

Bagaimanakah artikel ini membantu anda?